เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+
test link

ยูทูปบทเรียนออนไลน์

Youtube
ภาษาอังกฤษ ป.2 Where's the Teddy Bear? อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
Youtube
สอนออนไลน์ อนุบาล เรื่อง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ by ครูดา
Youtube
สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะ สระและทบทวนเลขไทย
Youtube
ภาษาไทย ป.1 ep.12 สระเออ
Youtube
วิชา สังคมศึกษา ป.2 (ภูมิศาสตร์) หน่วยการเรียนรู้ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
Youtube
EP.11 วิชาสังคมศึกษา ป.2 เรื่อง โลกใบเล็ก (18 ม.ค. 64)
Youtube
วิชาสังคมศึกษา ป.1 EP.8. 2/64
Youtube
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา ภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำที่มากกว่า 1 พยางค์
Youtube
การสะกดคำ 2 พยางค์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1
Youtube
DLTV คณิตศาสตร์ ป.1| 8 ม.ค.64 | การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักมีการกระจาย| เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง
Youtube
02_การนับหกถึงสิบ (คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 บทที่ 1)
Youtube
01_การนับหนึ่งถึงห้า และศูนย์ (คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 บทที่ 1)
Youtube
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 หน้า 212 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 แสดงวิธีคิด สอนคณิตศาสตร์
Youtube
คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 หน้า 89 สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากภาพ สอนคณิตศาสตร์ ป.2
1

test link


test link

Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

^